Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Šimonovany

V rámci projektu Fara.Sk